WELCOME

Welcome to the web presentation of the leading regional real estate company.

We strive to bring benefit to both parties through rewarding and efficient transactions, and to ensure future cooperation and long term relationships with clients.


SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

If you would like to receive our newsletter, please leave your e-mail so we can inform you on the newest developments.

WELCOME

Welcome to the web presentation of the leading regional real estate company.

We strive to bring benefit to both parties through rewarding and efficient transactions, and to ensure future cooperation and long term relationships with clients.


image

Zepter Office Building - Knez Mihailova, Beograd

Izgradnja ovog objekta započeta 1941. godine delimično je završena 1943. godine (lučni deo). Oblikovana je u duhu modernizma. Pedesetih godina dvadesetog veka izvedeni su traktovi prema Sremskoj i Knez Mihailovoj ulici, kao i nadziđivanje. Tokom 2006 i 2007. godine dograđen je i sedmi sprat sa ku...


image

Vapa - SAVSKI VENAC, BEOGRAD

Broj objekata industrijske baštine koji zvanično imaju status "kulturnog dobra" nije veliki – među njima je i "Fabrika hartije Milana Vape" (kasnije "Jugošped"), u neposrednoj blizini Beogradskog sajma. Zgradu je projektovao arhitekta Karl Haniš, a zidana je u periodu od 1921. do 1924. godine o...


image

ZEPTER EXPO - STARI GRAD, BEOGRAD

Podignuta je 1908. godine kao zgrada „Oficirske zadruge“ prema projektu arhitekata Svetozara Jovanovića, Danila Vladisavljevića i Vladimira Popovića. Bila je predviđena za snabdevanje vojske, pre svega oficirskog kadra, iz čega je proistekao i sam naziv zgrade. U njoj se posle Drugog svetskog rat...